OLAV GARVIKolav.garvik@bergens-tidende.no

Lars Gunnar Lie, KrF, forteller åpent til Bergens Tidende at han fikk telefon fra en meget bekymret NHO-direktør. Bergesen bekrefter at både han selv og ledende krefter i LO og Fellesforbundet er aktive for å få budsjettkameratene til å snu. Også finansministeren er blitt oppsøkt og bønnfalt.

– Ingen prestisje Lobbyvirksomheten har alt gjort sin virkning. Sentrumspolitikerne innser at konjunkturavgiften på næringsbygg bør fjernes alt før den begynner å virke.

– Vi må være villig til å drøfte dette, og jeg kan forsikre at vi i sentrum er ikke hengt opp i noen prestisje i denne saken. Men det er opp til regjeringen å ta et initiativ, sier Lie til BT.

Han gjør det samtidig krystallklart at sentrumspartiene ikke vil gå med på å innføre den generelle arbeidsgiveravgiften på 1,5 prosent som regjeringen foreslo i statsbudsjettet i oktober.

– Vi står også fast på at investeringsavgiften må fjernes fra 1. januar 2002, tilføyer han.

– Gjort er gjort Men KrF-politikeren sier samtidig at det gjenstår å dokumentere at skadevirkningene for næringslivet blir så store som motstanderne hevder.

– Hittil har det i hvert fall ikke kommet god nok dokumentasjon. Men jeg er klar over at det er dokumentert ledighet i anleggsbransjen, og etter mitt skjønn kan det settes i gang en del mer veiarbeid enn det som allerede er vedtatt.

– Angrer du på det du var med på i budsjettforliket med Arbeiderpartiet?

– Det var den løsningen vi fant der og da. Gjort er gjort. Jeg vedstår meg det jeg har vært med på og er ikke innstilt på noen ansvarsfraskriving, sier Lars Gunnar Lie.

Sarkastisk Venstres Leif Helge Kongshaug, som er medlem av næringskomiteen, distanserer seg helt fra konjunkturavgiften.

– Jeg har vært imot den hele tiden, for jeg visste at den ville få utilsiktede virkninger. Avgiften er et eksempel på forhandlingsløsninger som bør gjennomtenkes mye grundigere enn i en sein nattetime på et Oslo-hotell! sier Kongshaug sarkastisk.

Omfattende permitteringer Finn Bergesen jr. understreker at den vedtatte avgiften rammer en bygningsmasse som totalt beløper seg til 11 milliarder kroner. Dersom konjunkturavgiften ikke blir fjernet med det aller første, vil vi oppleve omfattende permitteringer.

– Staten vil ikke tjene noe som helst på denne avgiften. Den vil tvert imot oppleve den motsatte virkning, ettersom permitteringer vil føre til økte trygdeutbetalinger, sier han til Bergens Tidende.