Gjennom det meste av 1900-tallet har denne nasjonalskatten hatt sitt tilhold i Trondheim, mesteparten av århundret nedpakket i trekasser i et hvelv i Norges Bank, skriver Adresseavisen.

Riksregaliene ble blant annet brukt under kong Olavs signing i Nidarosdomen i 1958, og det har lenge vært et ønske at regaliene skulle ha en permanent utstilling i kirken slik at de også kunne beskues av allmennheten.

Nå har kongen, statsministeren og kulturministeren gitt sin tilslutning til at nasjonalskatten flyttes fra Nidarosdomen til Erkebispegården.

Planen er å innrede et gammelt 1400-tallshvelv til et permanent utstillingslokale for riksregaliene.

Utstillingen vil etter alt å dømme være ferdig til juni 2006. Da er det 100 år siden kroningen av kong Haakon 7. og dronning Maud.

(NTB)