SVEIN KRISTOFFERSEN, NTB

– Den debatten akter jeg ikke å delta i, svarte kongen kort da han onsdag ble bedt om å kommentere meningsmålingen som viste at det er flertall for en folkeavstemning om republikk eller kongedømme i 2005.

Uttalelsen kom under overleveringen av kongeparets nye leilighet på Slottet onsdag.

Ingen debatt i Stortinget Det er ingen bred oppslutning i Stortinget om å sette i gang noen ny debatt om statsformen i Norge. Av de politiske partiene er det bare Sosialistisk Venstreparti som ønsker republikk.

Da forslaget om innføring av republikansk statsform sist var oppe til debatt 24. mars 1994, ble grunnlovsforslaget fra Sosialistisk Venstreparti nedstemt med 103 mot 17 stemmer. Debatten begrenset seg til stemmeforklaringer. Mindretallet kom fra SV og RV, samt noen få fra andre partier.

– Det er ikke unaturlig at folk reflekterer over kongedømmets framtid med jevne mellomrom. Men vi ser intet behov for å reise debatten nå, sier Venstres parlamentariske nestleder Gunnar Kvassheim.

Han mener at den siste tids hendelser er et altfor snevert grunnlag å ta en slik debatt på.

– Jeg føler at vi har et avklart forhold til den nåværende konge og hans etterfølger. Derfor har vi god tid til en eventuell debatt som statsformen. Å knytte debatten opp til forhold som blir skrevet om i mediene, blir for snevert, sier Kvassheim.

Ikke grunnlag Høyres leder Jan Petersen er klar i sin tale: Det er ikke grunnlag for å dra i gang noen ny debatt på grunnlag av to meningsmålinger.

– Målingene viser at det er solid flertall for monarkiet. Jeg ser ingen grunn til at spørsmålet skal drøftes nå. Kongedømmet har funnet sin form, og det fungerer godt. Høyre vil derfor ikke bidra til å sette debatten om monarkiet på dagsordenen, sier Petersen.

Stortingets visepresident Hans J. Røsjorde sier at målingene viser at kongedømmet står sterkt, og mener at pressen med sine negative oppslag må ta sin del av ansvaret for resultatet av meningsmålingene. Han legger likevel til at kongebarna har et ansvar for å bidra til fortsatt støtte for kongedømmet.

Sjikane Tidligere miljøvernminister, mangeårig stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og republikaner Thorbjørn Berntsen, avviser å føre en debatt om kongedømme eller republikk nå.

– Jeg nekter å debattere et så prinsipielt viktig spørsmål på bakgrunn av en meningsmåling i Se og Hør. Den målingen har ikke til hensikt å debattere saken skikkelig. Den er en sjikane av kongefamilien og kongebarna, sier Berntsen.

Berntsen har tidligere stemt for republikk når Stortinget har behandlet saken. Han mener det er galt å ta stilling til spørsmålet om hvilken styreform Norge skal ha i forbindelse med kongebarnas valg av forlovede og "nære venn".