Slottet har hittil vært fritatt for toll og avgifter, men nå har kong Harald selv tatt initiativ til å fjerne ordningen.

Får tre millioner mer Kongens bensinpumper på Skaugum og Slottet, med landets eneste avgiftsfrie bensin, blir dermed en saga blott, skriver Dagbladet.

Forsvinner gjør også muligheten kongen hittil har hatt til å kjøpe nye, toll— og avgiftsfrie biler, for så å selge dem videre til markedspris.

Som kompensasjon for de økte utgiftene dette vil medføre, vil Slottet motta tre millioner kroner mer fra nyttår av, skriver Dagbladet

Avgiftsfritakene har til nå omfattet kongen, dronningen, kronprinsfamilien og prinsesse Märtha Louise samt prinsesse Ragnhild og prinsesse Astrid, men ikke deres barn.

Sverige og Danmark har tidligere gått bort fra denne praksisen, og nå følger altså Norge etter.