— Det skal bli deilig å komme ut. Jeg føler meg i brukbar god form, sa kong Harald da han torsdag morgen ble fulgt ut av legene Halfdan Ihlen og Jan L. Svennevig.

Framover vil kongen tilbringe dagene på Kongssetra, men skal sove på sykehuset som såkalt nattpasient. Kongen regner med at han vil kjøre fram og tilbake til sykehuset hver dag og fram til han skal skrives ut.

Kong Harald ble operert 1. april. Inngrepet gikk ut på å bytte ut klaffen mellom hjertet og hovedpulsåren med en hjerteklaff laget av biologisk materiale. Ti dager senere måtte han gjennom et nytt inngrep ettersom det oppsto komplikasjoner etter operasjonen, men kongen har kommet seg raskt etter inngrepene.

PIGG: Kong Harald skal tilbringe de neste dagene på Kongsseteren.
SCANPIX