Om kongen hadde hastverk i dag eller ikke, vites ei, men han klarte å bla forbi en hel side i manuskriptet til trontalen. Resultatet ble at kongen hoppet over mange avsnitt, og derfor fikk ingen høre noe om olje— og gassinntekter og forvaltningen av oljefondet.

Kong Harald utelot også å snakke om moderate inntektsoppgjør, lav arbeidsledighet og regjeringens plan om å legge frem en stortingsmelding om arbeidsinnvandring. Regjeringen vil fortsette å styrke kommuneøkonomien, men dette fikk ingen høre kongen si noe om.

Ingen fikk vite at regjeringen til våren vil legge frem forslag til ny lov mot diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne, og takket være kong Harald ble det heller ikke kjent at regjeringen vil legge frem en melding om lokaldemokratiet i løpet av neste vår.

– Det må ha vært et hendelig uhell, sier informasjonsrådgiver Sven Gjeruldsen ved Slottet til NRK.

Om ikke det var nok, klarte kong Harald å snuble i ordene.

– Jeg ber Gud velsigne Stortingets gjæring, og erklærer Norges 152. storting for åpnet, sa kongen.

Egentlig mente han å be Gud velsigne Stortingets arbeid og virksomhet, altså gjerning. Det mente han også å si i fjor ved samme anledning. Men da stokket ordene seg for ham, og han ba i stedet Gud velsigne Stortingets hjerne.

Junge, Heiko