Kongen skal fortsatt ha bruksrett til hovedbygningen og den omkringliggende parken.

Det er Norsk Folkemuseum på Bygdøy som skal videreføre gårdsdriften gjennom en avtale mellom staten og Norsk Folkemuseum, går det frem av revidert nasjonalbudsjett. Hovedhuset og parken rundt skal fortsatt være hoffets forvaltningsansvar.

Historisk har gårdsbruket på Bygdøy vært tilknyttet kongefamilien siden begynnelsen av 1800-tallet. Helt frem til 1940 var gårdsbruket bidragsyter til kongefamiliens naturalhusholdning. Etter krigen har driften av gården vært basert på alminnelige driftsmessige prinsipper.

"Hans Majestet Kongen ønsker å konsentrere sin oppmerksomhet om rollen som statsoverhode og kongefamiliens tradisjonelle oppgaver. Gårdsdriften på Bygdø Kongsgård ligger ikke innenfor dette. Det er derfor H.M. Kongens mening at gårdsbruket ikke lenger skal omfattes av disposisjonsretten", heter det i en pressemelding fra Slottet. (NTB(

Bygdøy kongsgård.
ARKIVFOTO: SCANPIX