Scenen i Spektrum er lyst opp av en enkel, blå bakgrunn og mange hundre små stearinlys.

— Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av smerten dere føler. Som landets konge føler jeg med hver og én av dere, sa en svært beveget kong Harald, henvendt til alle de berørte i salen.

— Nå er nesten alle ord brukt opp. De siste fire ukene har vært tunge for oss alle, men nettopp da er det godt å kunne være sammen, sa kong Harald etter at Susanne Sundfør hadde åpnet seremonien med Ole Paus' «Mitt Lille Land». Sangen har hatt en sentral rolle i mange av markeringene etter 22. juli.

Troen på friheten

77 mennesker er fulgt til graven. Samtidig har vi gjennom minneord og historier i mediene fått muligheten til å bli litt kjent med hver av de omkomne, fremhevet kong Harald.

— Vi mistet 77 mennesker som ønsket å bruke livet sitt til beste for samfunnet de var en del av. Vi skal hedre deres minne ved å arbeide videre for verdier som var viktige for dem.

Kong Harald gjentok det han sa dagen etter tragedien 22. juli.

— Jeg holder fast ved at troen på at friheten er sterkere enn frykten. Jeg holder fast ved troen på et åpent norsk demokrati og samfunnsliv. Jeg holder fast ved troen på våre muligheter til å leve fritt og trygt i eget land.

— Tragedien har minnet oss om det grunnleggende som binder oss alle sammen i vårt flerkulturelle og mangfoldige samfunn. La oss ta vare på denne erkjennelsen, la oss ta vare på hverandre. La oss som enkeltmennesker være tydelige på hva vi står for, og bruke våre muligheter til å påvirke samfunnet vi lever i på en positiv måte, sa kong Harald under minneseremonien.

Omsorg i praksis

— I denne tiden er det viktig å huske på at sorgen har mange uttrykk, og det må være rom for dem alle. Følelse av skyld og angst, raseri og tomhet. Vi fortsetter å sørge sammen. Men midt i sorgen har jeg også et stort behov for å takke, sa kong Harald videre.

Han takket alle hjelpere innenfor politiet, brannvesenet, helsevesenet, kirken og de religiøse miljøene. Forsvaret, sivilforsvaret, frivillige organisasjoner, og alle dere som på egen hånd trådte til og bare måtte hjelpe.

— Alle sammen har vist oss hva omsorg og mot betyr i praksis når det gjelder som mest, sa kongen, som også takket statsministeren, regjeringen, departementene, lokale myndigheter og politiske partier.

Ny bevissthet

Kongen fremhevet at tiden framover vil fortsette å kreve mye av oss alle. Spesielt blir det tungt for de pårørende når den nasjonale sorgen avtar og hverdagen tar over.

— Som nasjon skal vi ta denne tiden med i våre hjerter, i vår erfaring. Vi er blitt vekket til en ny bevissthet om hva som virkelig betyr noe for oss, avsluttet kongen til sterk applaus fra folk i salen

6.700 besøkende, kongelige og statsoverhoder og en hel nasjon følger minnemarkeringen for terrorofrene i Oslo Spektrum søndag ettermiddag.