Kongen kom med et lite spark til sine gjester da han torsdag kveld inviterte de folkevalgte til middag på Slottet.

I sin tale sa kongen at sommerens valgkamp kunne tyde på at politikere må ha anlegg for underholdning.

– Mens politiske debatter og partilederutspørringer tidligere bar preg av gravalvor, må deltakerne nå ha medieappell og nærmest stjele showet for å bli lagt merke til. Kanskje er det nødvendig å finne en balansegang mellom det å alltid måtte by på seg selv og det å få fram et budskap?

– Det må i alle fall ikke bli slik at politikere må være underholdningsartister for å lykkes. Som en av Stortingets representanter sa det: «Nå må vi ikke miste hue, vi kan komme til å få bruk for det».

Skrøt av ungdommen

Da kong Haakon i 1905 inviterte de folkevalgte til middag på Slottet, var folkets kårne utelukkende tilårskomne menn.

– I dag er det omtrent like mange kvinner som menn og en betydelig lavere gjennomsnittsalder. Det er for øvrig et godt tegn at så mange unge engasjerer seg i det politiske liv. Av og til kan man få inntrykk av at unge mennesker ikke tar ansvar. Det skulle herved være motbevist, sa kongen og viste til en ny undersøkelse der det går fram at norske ungdommer er mest politisk aktive i hele Europa.

– Det er noe vi kan være stolte av og som lover godt for fremtiden.

Ellers sto 100-årsmarkeringen for unionsoppløsningen sentralt i kongens tale.

– Det er tankevekkende at på denne dagen, den 3. november, for nøyaktig 100 år siden var Norges skjebne fortsatt uviss. Det norske folk hadde sagt opp kontrakten med Sverige. Nå gjensto skjellsettende beslutninger.

Den 3. november 1905 hadde nasjonen ennå ikke tatt stilling til styreform og valgt mellom monarki og republikk. Noen få dager etter ga folket sitt votum i folkeavstemning. Dermed skiftet utviklingen takt, og med timer og dagers mellomrom inntraff hendelser som skulle bli reisverket i byggingen av den nye, norske nasjonalstaten, sa kong Harald.

Han pekte videre på at det i løpet av få uker ble fattet avgjørelser som vitnet om modenhet, handlekraft og mot.

– Skjebnevalgene i 1905 kom tett, men neppe uforberedt. Det kan vel ha hendt da – som siden – at noen hadde snakket sammen.

Heia Tufte

Kongen kom også inn på at vi ikke bare kan by nye generasjoner penger på bok og mer materiell velstand.

– Folk må ha noe å leve av, men de må også ha noe å leve for. Noe av det som uroer meg mest i vår tid er alle rundt oss som strever med livet. En ny undersøkelse viser at ett av fem unge mennesker sliter med alvorlige psykiske problemer. Kanskje er det alle kravene som blir for mye, spurte kongen og viste til at konkurranse og rankingfeber, der kåring av vinnere – og dermed også tapere – blir mer og mer utbredt.

– Midt oppi dette er TV-serien om fotballaget Tufte en befriende motvekt. Der møter vi hyggelige, alminnelige personer som definitivt ikke er perfekte eller behersker alt. Kanskje er det gjenkjennelsen som er den viktigste grunnen til at Tufte er blitt en slik suksess. Vi er mange som ikke alltid lykkes med alt, og som kjenner oss igjen i deres problemer på fotballbanen, sa kongen blant annet i sin tale på Slottet torsdag kveld.

TUFTE-SUPPORTERE: Dronning Sonja og Kong Harald. FOTO: SCANPIX
Foto: Scanpix