De som ikke vinner i lotteriet, skal etter planen kunne se vielsen overført på storskjermer i Trondheim sentrum, går det frem av en pressemelding fra fylkesmannen.

Der blir det opplyst at publikumsplassene i Nidarosdomen "i hovedsak" skal tildeles ved loddtrekning. Det er ikke klart hvor mange publikumsplasser som skal fordeles. "En del" skriver fylkesmannen.

I pressemeldingen blir det heller ikke gjort nærmere rede for de plassene som eventuelt skal holdes utenfor loddtrekningen.

Bryllupsdatoen er fredag 24. mai. De som ønsker plass i kirken, må sende søknader til "Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Statens Hus, 7468 Trondheim". Søknadsfristen er 22. februar, og konvolutten må merkes "Bryllup". De som blir tildelt plasser — det vil si alle med vinnerlodd - får tilsendt adgangstegn og nærmere informasjon etter påske.

Videre blir det opplyst at de som allerede har sendt søknad til Slottet, Nidaros biskop, Trondheim kommune eller Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, ikke behøver å sende ny søknad..

— For ordens skyld gjøres oppmerksom på at tildeling av plass i kirken ikke betyr at fylkesmannen kan påta seg å dekke reise og/eller opphold, heter det.

(NTB)

FOTO: JAN M. LILLEBØ