Dette går frem av en semesteroppgave i journalistikk, utført av Steinar Figved og Ole Henrik Ystehede ved Høgskolen i Oslo. Tittelen er «En offentlig familie? Om gråsonen mellom kongefamiliens private og offentlige sfære».

Kongehuset mener blant annet at mediene aldri bør kunne oppsøke eller fotografere kongefamiliens medlemmer på reiser til og fra representasjonsoppdrag.

Redaktører i NRK, TV 2, Dagbladet og Her og Nå mener tvert imot at journalister og fotografer «svært ofte» eller «alltid» bør kunne ta kontakt og fotografere ved slike anledninger

Familieforøkelse

Bare på noen få punkter er det stor enighet om hva mediene bør omtale av kongefamiliens private forhold. Først og fremst gjelder dette familieforøkelse, utdanningsplaner og yrkesvalg, og kongefamiliens helse — i den grad det har betydning for de kongeliges offisielle oppdrag.

I tillegg til disse spørsmålene har Figved og Ystehede klarlagt kongehusets og medienes syn på dekningen av kongehusets private økonomi, kjærlighetsliv, private omgangskrets og private gaver. Her kommer det frem stor meningsforskjell. Kongehuset mener at alle disse forholdene bør omtales «svært sjelden», mens redaktørene gir svar som «noen ganger», «ofte» eller «svært ofte».

Kongehuset

Kongehuset og kongefamilien betyr i denne forbindelse kong Harald, dronning Sonja, kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit og prinsesse Märtha Louise. Kongefamiliens medlemmer har bidratt til undersøkelsen ved at Slottets informasjonssjef Wenche Rasch og informasjonsrådgiver Sven Gj. Gjeruldsen har svart på spørsmålene som er stilt.

De mediene som omfattes av undersøkelsen er Aftenposten, VG, Dagbladet, ukebladet Her og Nå, NRK og TV 2. Se og Hør ønsket ikke å delta. VG har ikke fylt ut spørreskjemaet, men valgte å gi generelle svar. Forfatterne opplyser at svaret fra VG-redaktøren ikke skiller seg mye ut fra svarene fra de andre redaktørene.

Kjærlighetsliv

Kongehusets og medienes ulike syn på saken - og redaktørenes ulike syn - kan illustreres ved svarene på spørsmålet om mediene bør omtale kongehusets kjærlighetsliv. «Svært sjelden», svarer kongehuset.

Aftenposten, Dagbladet og NRK svarer «noen ganger». Her og Nå og TV 2 svarer «svært ofte».

Kongehuset mener også at mediene «svært sjelden» bør omtale kongefamiliens private økonomi. Redaktørene har en annen oppfatning og svarer slik: Aftenposten «ofte», Dagbladet, Her og Nå og NRK «noen ganger», og TV 2 «svært ofte».

Kongehuset vil også at mediene «svært sjelden» skal omtale kongefamiliens private omgangskrets og private gaver, mens redaktørene mener at dette bør skje i det minste «noen ganger».

Aldri

Kongehuset svarer et kategorisk «aldri» på en rekke spørsmål om når mediene bør kunne oppsøke eller fotografere kongefamiliens medlemmer i ulike private sammenhenger. Det er her svarene mellom mediene og kongehuset spriker mest.

Kongehuset mener at mediene aldri, uten avtale på forhånd, bør kunne oppsøke eller fotografere kongefamiliens medlemmer utenfor deres private hus og hytter, mens de er på ferietur, til og fra private gjøremål, til og fra representasjonsoppdrag, og på private reiser.

ØNSKER PRIVATLIV: Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit fotografert på vei til minnegudstjenesten for 100 års-dagen for kong Olavs fødsel i forrie uke. En undersøkelse viser at kongehuset og mediene har svært forskjellige syn på dekningen av de kongelige.<br/> FOTO: ERIK JOHANSEN/SCANPIX