Telemuseet viser fram noen eksemplarer av sin unike samling mobiltelefoner, blant annet Olavs første mobiltelefon og prototypen til verdens første GSM-telefon.

Utstillingen som åpnet fredag, baserer seg på medieforsker Henrik G. Bastiansens nye bok «Det piper og synger overalt». Utstillingen er fysisk plassert i Norsk Teknisk Museum på Kjelsås i Oslo.

Hensikten er å gi et slags første kronologisk overblikk over mobiltelefonens inntog i Norge – slik denne prosessen er blitt oppfattet offentlig underveis.

Norsk Telemuseum har valgt å ta utgangspunkt i hvordan mobiltelefonen er blitt oppfattet, i stedet for å vektlegge det kanskje mer nærliggende – teknikk, politikk og økonomi. Folks forestillinger knyttet til mobiltelefonen påvirker også denne tekniske «nyvinningens» utvikling og bruk.

– Vi vil gjennom utstillingen forsøke å belyse de oppfatninger som kan sies å ha preget allmennhetens holdning til mobiltelefonen som kommunikasjonsmiddel. Derfor har pressen naturligvis vært en viktig kilde, ifølge museet.

Hva har avisene egentlig skrevet om mobiltelefonen? Har avisene endret oppfatning over tid? Dette er bare noen av spørsmålene som blir berørt i utstillingen.