I sin nyttårstale viste kongen til den store klimakonferansen i Haag nylig, der representanter fra over 180 land satt samlet i to uker, uten å oppnå det resultatet verden ventet på.

— Man må kunne spørre hvorfor det ikke var mulig å komme fram til enighet om å beskytte den planeten som er vårt felles oppholdssted. Ett av de største paradokser i år tid er at interessemotsetninger kan spenne ben for en prosess som alle ønsker skal lykkes. Vi kan ikke tillate oss den luksus å være overfladiske, sa kong Harald kritisk.

Han understreket at det er en felles oppgave for alle å ta vare på naturen og atmosfæren som omgir oss, og at det allerede er illevarslende eksempler på hvordan naturen ødelegges.

Åpenhet og oppmerksomhet Kongen kom også inn på all oppmerksomheten som er blitt kongehuset til del i året som gikk, ikke minst i forbindelse med kronprinsens forlovelse.

-At så mange engasjerer seg, er både sunt og forståelig. For dronningen og meg er dette en viktig begivenhet, og vi er glade for at vår sønn har funnet den han ønsker å dele livet med.

Kongen slo fast at det er nødvendig med åpenhet i vårt moderne samfunn og at kongefamilien har forsøkt å ta dette på alvor ved blant annet å åpne Slottet for publikum og ved å opprette en egen informasjonsenhet.

Møtesteder I et samfunn hvor fellesskapsforståelsen synes å være svekket, og hvor folk har mer enn nok med seg og sitt, etterlyste kong Harald nye møtesteder og mer tid til å snakke - og være sammen.

— Tidligere ga melkerampen, nærbutikken og basaren anledning til menneskelig kontakt. Vi må finne nye møtesteder i vårt travle samfunn. Det er møtene mennesker imellom som skaper et godt liv.

Kongen betegnet internett som en fantastisk nyvinning, der verden er blitt tilgjengelig på en lettvint og spennende måte. Men han tok også til orde for å utøve en viss kritisk sans til de mange tilbud som ligger der, og la til at det sosiale aspekt må sies å være begrenset.

— Vi trenger også varmen fra bestemorsfanget og eventyrbøkenes fantasiverden, fastslo kongen.

Norge og FN Av internasjonale spørsmål kom kongen inn på Norges plass i Sikkerhetsrådet, den globale kampen mot hiv/aids og Norges kommende ledelse av de internasjonale styrkene i Kosovo.

Han viste til FNs store milleniumssamling i høst og betegnet det som løfterikt at de som styrer, kan gå sammen om å dele ansvar og ivareta interesser som er til beste for alle.

— Norge vil de kommende år ha et spesielt ansvar som medlem av Sikkerhetsrådet. Jeg ønsker dem som står midt oppe i dette arbeidet, lykke til med innsatsen.

Kongen omtalte hiv/aids som en av vår tids største katastrofer og sa at de siste tallene om aidsepidemien tegner et bilde som er vanskelig å fatte.

— At det er ti ganger flere som dør av aids i verden, enn av krig og konflikt, er tankevekkende. Dette er en situasjon vi i Norge ikke kan forholde oss passive til. Aids er en enorm utfordring til internasjonal solidaritet. Sammen med andre land må vi gi vår håndfaste støtte og være en pådriver i kampen for større åpenhet om denne farsotten som raser over store deler av verden, sa kong Harald.NTB

TALTE TIL FOLKET: Kong Harald under nyttårstalen på Slottet. (Foto: Erik Johansen / SCANPIX/POOL)