Abortsaken: Arbeiderpartiets landskvinnekonferanse vil utvide grensen for selvbestemt abort fra 12. til 16. svangerskapsuke. Partiledelsen er imot.

EU-hær: Et mindretall i sentralstyret går imot forslaget om at Norge skal bidra med personell til EUs «battlegroups».

Forvaltning av fiskeressurser: Et flertall ønsker at regionale myndigheter skal få større innflytelse på fiskeri— og havbrukspolitikken. Et mindretall ønsker fortsatt kvotefordeling gjennom et nasjonalt styrt regime.

Pelsdyrnæringen: Et mindretall ønsker å trappe ned offentlig støtte.

Olje og gass: Flertallet åpner for at kraftproduksjonen fra de tre gasskraftverkene det er gitt konsesjon til, skal inngå i EUs kvotesystem. Mindretallet krever at gasskraftverk i Norge må være med CO2-håndtering.

Kriminalisering av horekunder: Et mindretall forslår at Ap bør arbeide for internasjonalt forbud mot kjøp av seksuelle tjenester.

Familiegjenforening: Et mindretall ønsker å fjerne dagens krav til bolig og inntekt for å få familiegjenforening.