Den planlagte konfliktråd-ordningen i voldtektssaker er et prøveprosjekt ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Prosjektet er ett av 35 tiltak i regjeringens handlingsplan mot voldtekt, som ble lagt frem i dag.

Ordningen med samtaler mellom offer og gjerningsmann, skal være fullstendig frivillig for begge parter. Det skal ikke være noe krav at overgrepet er politianmeldt.

Får ta til motmæle

Regjeringen understreker at man har gode erfaringer med ordningen i Danmark. Hensikten er å gi voldtektsutsatte kvinner mulighet til å tre ut av en passiv offerrolle og ta til motmæle ved å gi uttrykk for følelser, reaksjoner og konsekvenser.

Regjeringen vil også styrke politiets innsats i den tidlige etterforskningsfasen. Politiet skal etablere konkrete rutiner for åstedsundersøkelse, avhør og sikring av tekiske bevis.

Andre punkter gjelder forebyggende tiltak i skolen, blant prostituerte og i innvandrermiljøer, etablering av en nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner, og bedre oppfølging av overgrep mot utviklingshemmede. I tillegg skal politiets arbeid med seksuelle overgrep, og voldtektsgruppen ved Kripos, evalueres.

1221 anmeldelser

Regjeringen vurderer også å endre voldtektsbestemmelsen, slik at det ikke er et krav om bruk av trussel eller makt for å bli dømt for voldtekt. Kvinnediskrimineringskomiteen mener manglende samtykke må være det avgjørende, slik regelen er i enkelte andre europeiske land.

I fjor ble det registrert 1221 anmeldelser for voldtekt og voldtektsforsøk. Det er en økning på 14 prosent fra 2010. De fleste ofre og gjerningspersoner er under 30 år.

Det finnes bare vage anslag over hvor mange som blir utsatt for voldtekt i Norge. En spørreundersøkelse fra 2004 viste at 16 prosent av kvinnene og to prosent av mennene hadde blitt truet eller tvunget til sex minst én gang etter at de fylte 16 år. Et tidligere utvalg har anslått antall voldtekter til å ligge mellom 8000 og 16000 i året.