Schulerud skal lede Seksjon for Sentral-Europa og EØS-finansieringsordninger. Seksjonen hører inn under Europaavdelingen og Schulerud får ansvar for Norges forhold til åtte av de ti nye medlemslandene i EU. Utnevnelsen skjedde i statsråd på Slottet.

– Ingrid er en selvstendig kvinne som har gjort sitt arbeid og vurderes ut ifra det, lød kommentaren fra Jens Stoltenberg da det ble kjent at Bondevik-regjeringen har skaffet konen hans en toppjobb i Utenriksdepartementet.

Han mener det ikke er problematisk at hustruen til en statsminister får en sentral stilling i et såpass tungt departement som UD.

– Det er lang tradisjon for at ministere har slektninger som arbeider i embetsverket. Slit utgjør ikke noe habilitetsproblem, sier Stoltenberg til Dagsavisen.

Han legger til at han synes utnevnelsen er veldig hyggelig for konen.