Det er Statens helsetilsyn og produsent RFSU som hver betaler og spleiser halvparten av kondomene.

— Vi har sagt ja til Det Nyes forespørsel om at Helsetilsynet betaler halvparten av kondomene som skal vedlegges i bladet, sier fagsjef Grete Larsen i Helsetilsynet til Bergens Tidende.

— Kondomene vil bli klebet på en kampanjeannonse eller en redaksjonsartikkel i ukebladet, sier markedsjef Trond Lindholm i Hjemmet Mortensen as Det Nye.

Kvinner 18-35 år

Etter en redaksjonell omlegging søker Det Nye seg mot målgruppen unge kvinner mellom 18 og 35 år.

— Bladet starter i løpet av tidlig vinter opp en holdningskampanje som skal sette fokus på seksuelt overførbare sykdomer. At denne kampanjen kan følges av kondomer som vedlegg i bladet, synes vi også er en litt morsom vri på denne saken, sier Lindholm.

I et brev til Helsetilsynet skriver markedsjef Lindholm: «Vi har som målsetting å gjøre unge kvinner 18-35 år mer ansvarsbevisst i forhold til å beskytte seg mot seksuelt overførbare sykdommer.»

Opprinnelig hadde Det Nye planlagt to kondomer i hvert blad på utgivelsesdato 6. november, fremgår det av brevvekslingen med Helsetilsynet. Nå blir det altså en.

To kondomprosjekter

— Helsetilsynet har to kondom-prosjekter. Det ene er rettet mot seksuelt overførbare sykdommer inkludert hiv/aids. Det andre er et program som skal forebygge uønsket graviditet, sier fagsjef Larsen.

— Helsetilsynet har et hovedansvar for implementering av helsedepartementets handlingsplan mot hivepidemien og andre seksuelt overførbare sykdommer, sier hun.

Sikker sex

— Det betyr at vi støtter mange ulike tiltak. Og vi har også et eget ansvar for befolkningsrettede tiltak for å spre kunnskap om sikker sex, og om hvordan man skal unngå å bli smittet. I den forbindelse er vi bekymret for den senere nedgang i bruk av kondomer, sier Larsen.

— Kondomer må være tilgjengelige på en diskret måte i forkant av, og så tett opp til risikosituasjonen som mulig. Det er bakgrunnen for at vi nå oppfordrer til langt lettere tilgang på kondomer på landets hovedflyplass Gardermoen, sier hun.