Det kan ligge an til et kompromiss om skolefritidsordningen i Fremskrittspartiet. Etter at Frp har inngått et forlik med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV om maksimalsatser i barnehagene, har det oppstått en viss strid i partiet om statlige tilskudd til skolefritidsordningen.

Fremskrittspartiet har til nå stilt seg negativ til slike tilskudd, men sterke krefter i partier har ønsket å snu partiets politikk på dette området.

— Vi har lansert en løsning på dette som innebærer at staten ikke trenger å komme med tilskudd til skolefritidsordningen, sier stortingsrepresentant Arne Sortevik fra Hordaland.

Frps utdanningspolitiske talsmann foreslår å redusere grunnskolen fra ti til ni år. Pengene som spares på dette ønsker Sortevik og Hordaland Frp å bruke på å forlenge skoledagen.

— En utvidelse av skoledagen med to timer på alle klassetrinn vil redusere behovet for skolefritidsordning så mye at det heller ikke er behov for et eget statlig tilskudd til skolefritidsordningen, sier Sortevik.

Også partiformann Carl I. Hagen var inne på det samme i sin landsmøtetale.