Det endte med at årsmøtet med stort flertall vedtok et endringsforslag fra stortingsrepresentant Hans Olav Syversen. Her ber Oslo KrF om at partiet skal «vurdere å omforme bekjennelsesparagrafen til å bli en en lojalitetsbestemmelse overfor partiets verdigrunnlag – en verdiparagraf som forplikter partiets tillitsvalgte til å være forpliktet på partiets politikk og kristne verdiforankring».

I det opprinnelige forslaget het det at «dagens bekjennelsesparagraf bør erstattes av en lojalitetsbestemmelse mot partiets verdigrunnlag og partiprogram. En paragraf som krever tillitsvalgtes lojalitet til partiets grunnverdier og politikk, er langt mer konkret og politisk forpliktende enn et krav om at partiets tillitsvalgte skal bekjenne seg til den kristne tro».

Hansen-nei til bekjennelse

I sin tale til årsmøtet sa andre nestleder Inger Lise Hansen at partiet er inne i en fornyelsesprosess.

— Fornyelse krever endring, ikke bare i ord, men også i handling og praksis, sa den omstridte nestlederen.

Hun understreket at det som står fast som fjellet er det kristne menneskesynet.

— KrF har potensial til å være et parti for langt flere enn bekjennende kristne. Vi vil ikke fjerne oss fra våre kristne verdier, men en bekjennelsesparagraf blander sammen roller. Paragrafen må vekk, slo hun fast i sin tale.

Hansen sa at partiet tåler å ta debatten hvis medlemmene klarer å snakke med hverandre og ikke om hverandre.

Etter Hansens innlegg ble årsmøtet lukket for pressen.

Sentrumsalternativ

I resolusjonen, som er et innspill til partiets strategiutvalg, heter det videre at det gjelder å fornye, forankre og senke terskelen for å gi sin stemme til verdipartiet, familiepartiet og folkepartiet KrF.

Oslo KrF mener at det må stå fast at KrFs politikk er forankret i de kristne grunnverdiene. Det heter også at KrF skal være et tydelig kristendemokratisk parti i sentrum av norsk politikk og et alternativ til både sosialisme og liberalisme.