— Slike ting som dette skal ikke skje. Vi har hatt kontakt med Helsetilsynet på telefon i dag og vil følge opp med en mer utførlig rapport, sier klinikksjef August Bakke ved Kirurgisk klinikk på Haukeland Universitetssykehus.

I går måtte i alt femten pasienter i Hordaland finne seg i at operasjonene deres ble utsatt på grunn av hull i plastemballasjen på flere sterile kompresser.

— Utette pakninger kan føre til bakterier på kompressene. Dersom disse blir brukt på pasienter, kan det på sikt gi betennelse og infeksjoner. Følgetilstandene av dette er alvorlige, sier August Bakke.

Utsatt kreftoperasjon

Allerede fredag oppdaget en operasjonssykepleier at det var hull i flere av plastemballasjene som beskytter de sterile kompressene. I helgen brukte sykehuset derfor et eldre parti kompresser som de hadde stående på lageret. Men mandag morgen oppdaget sykepleierne enda flere hull i et parti som kom fra den samme leverandøren.

— Da sa jeg stopp. Vi kan ikke ha det på den måten. Det er opplagt at vi må ha skikkelig kvalitet på det vi kjøper, sier August Bakke.

Av de femten operasjonene som ble stoppet var flere alvorlige. En 52 år gammel kvinne som skulle vært operert for brystkreft i går, ble i stedet sendt hjem og bedt om å komme tilbake senere i uken.

Gode rutiner

— Det er helt klart psykisk belastende å være innstilt på en operasjon for så å måtte reise hjem igjen, sier August Bakke.

Men selv om han ble nødt til å sende hjem pasienter, er klinikksjefen fornøyd med at kompresstabben ble oppdaget i tide.

— Dette viser at kontrollrutinene våre fungerer. Så langt jeg kjenner til er det ingen av disse kompressene som er brukt på pasienter, sier Bakke.

Klinikksjefen har store problemer med å forstå hvordan hullene i plastemballasjen har oppstått.

— Det er et veldig stort spørsmål for oss, og temmelig ubegripelig, sier Bakke.

Etter det Bergens Tidende kjenner til vil Haukeland Universitetssykehus vurdere samarbeidet med leverandøren av de kompressene.

UFORSTÅELIG: På slike plastemballasjer oppdaget sykepleierne hull og rifter. Klinikksjef August Bakke synes tabben er uforståelig.
EIRIK BREKKE