— Det blir skeivt når bare kommunene blir bøtelagt. Dette burde også gjelde sykehusene når de ikke klarer å ta imot pasienter som trenger spesialisthelsetjenester, sier Magne Vassenden, kommunalsjef for helse- og sosiale tjenester i Voss.

Voss er høyt oppe på listen over kommuner som har problemer med å skaffe pasienter institusjonsplass.

Kommunen hadde i fjor 342 liggedøgn på sykehus etter at pasientene var utskrivingsklare. 30 døgn betalte de for, til sammen 46.400 kroner.

«Meningsløst»

Kommuneoverlege Tord Moltumyr i Meland kommune kaller dagens system «meningsløst». Han mener det nærmest gir sykehusene enerett til å bestemme pasientens behandling.

— Sykehuset innfører behandlingsmetoder som medfører redusert liggetid. Det er ikke samsvar mellom det sykehusene gjør, og det opplegget kommunene har. De som er på sykehjem i dag er også langt sykere enn for 10-15 år siden, sier Moltumyr.

Kommuneoverlegen mener systemet med bøter fungerer dårlig. Enten må det fjernes, ellers må også kommunen få anledning til å fakturere sykehuset for pasienter som venter på sykehusplass, og i mellomtiden må ha hjemmesykepleie.

— Det viser jo hvor meningsløst systemet er. Vi jobber i samme land, med samme mål, og kan ikke sitte og fakturere hverandre, sier Moltumyr.

- Klarer ikke følge med

I gjennomsnitt lå pasientene hjemmehørende i Meland kommune 25 dager på overtid på sitt lokalsykehus Haraldsplass i Bergen.

En slagpasient ventet i hele 67 dager på institusjonsplass. Ingen andre kommuner har så lang gjennomsnittlig liggetid som Meland. Kommunalsjef for helse og sosial, Frode Vikne, sier at det i perioder har vært store kapasitetsproblemer i kommunen.

— Staten legger opp til et raskere mottak av dårligere pasienter. Vi må ha en kapasitetsøkning for å møte utskrivingstakten, og vi klarer ikke å følge med i svingene, sier Vikne.

Han mener at situasjonen i år er blitt bedre slik at kommunen så langt har unngått dagbøter.

Bøter fungerer dårlig

Kommunalsjefen i Voss kommune mener at sykehustilbudene ikke blir utviklet i takt med en stadig eldre befolkning.

— Sykehusene har mer fokus på kortere liggetid og bruk av poliklinikk, noe som ikke er tilpasset de eldre sine behov.

Sommerperioden vi nå går inn i er vanligvis vanskelig for kommunene. Da kutter mange sykehus ned på tilbudet sitt, blant annet ved å redusere antall sengeplasser.

— Det er et stort problem for kommunehelsetjenesten, for behovet for hjelpen blir ikke mindre, sier Magne Vassenden.

Statssekretær Arvid Libak (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet innrømmer at ordningen med dagbøter fungerer dårlig. Han ber om et bedre samarbeid mellom sykehus og kommuner.

— Det er dårlig pasientbehandling å ha folk liggende på sykehus når de heller skulle ha vært på sykehjem, sier Libak.