Dette går fram av en ny undersøkelse gjennomført av WWF, skriver Dagsavisen.

– Når kommunene ikke blir satt under tvang snur de ryggen til naturvernet, sier generalsekretær Rasmus Hansson.

I mai i fjor presenterte regjeringen et «krafttak for miljø og samfunnsutvikling i kommunene». Meningen var å få kommunene til å bli mer opptatt av klima, energi og miljøbasert utvikling.

Men etter å ha vært i kontakt med Kommunenes Sentralforbund og kommunene selv, har WWF kommet fram til at kun 48 av landets kommuner er med i krafttaket. Det tilsvarer 10,7 prosent av landets kommuner.

Av landets 115 kommuner med Sp-ordfører er det bare to som deltar i arealnettverket som regjeringens slagplan la opp til, og som også har miljøvernleder.