Administrerende direktør Gunnar Olseth og direktør Kenneth Christoffersen i bergensfirmaet Capital Asset Management ASA peker på at ved en riktig plassering og god forvaltning av midler og gjeld i kommunene ville avkastning/lavere rente på lån i norske kommuner kunne utgjøre minst et par milliarder kroner årlig.

For eksempel har mange kommuner midler stående i bank til maks et par prosent rente, mens man ved å sette pengene i sikre obligasjoner i dag ville kunne oppnå mellom 4,5 og fem prosent. Norske kommuner har i dag en gjeld på cirka 240 milliarder kroner, mens deres verdier (aktiva) er beregnet til om lag 70 milliarder kroner, altså total aktiva/passiva på 310 milliarder kroner.

Feilinvestert

Mange kommuner har også feilinvestert og satt for stor andel av forvaltningen i aksjemarkedet og opplevd store tap. De burde egentlig ha kjøpt obligasjoner som er en mye mindre risikopreget investering enn aksjer, selv om obligasjoner heller ikke er risikofrie.

Kritikken fra Olseth og Christoffersen omfatter også mange private og bedrifter. —Generelt sett kan vi si at mange, både kommuner, private og bedrifter, overser obligasjonsmarkedets muligheter.

Vi skal ikke reise lenger enn til Danmark hvor man har et mye, mye større og bedre fungerende obligasjonsmarked enn i Norge. Likevel vil vi anbefale at man vurderer obligasjoner når midler skal plasseres. Mulighetene er store, sier de to. Det norske obligasjonsmarkedet er totalt på 510 milliarder kroner (utestående obligasjonsgjeld).

I dag er det oftest banker og andre finansinstitusjoner som henter penger i dette markedet. Men store bedrifter som bl.a. Norsk Hydro, Statoil og Norske Skog bruker fra tid til annen obligasjonsmarkedet som kapitalkilde. Det samme har kraftselskaper og enkelte kommuner gjort.

Forvalter formuer og gjeld

Capital Asset Management ASA er et verdipapirforetak med konsesjon fra Kredittilsynet til å drive aktiv forvaltning og markedsføring av finansielle instrumenter, og er en del av Capital-gruppen i Bergen, en gruppe som nå også arbeider for å etablere ny forretningsbank i Bergen.

Capital Asset Management ASA har spesialisert seg på aktiv forvaltning av formuer og gjeld på vegne av både kommuner, institusjoner, bedrifter og personer og passerte i år en milliard kroner i forvaltning. Bare i år har forvaltningen doblet seg til 1,2 milliarder kroner. Videre drives fondsinvesteringer og forretningsførsel av porteføljer.

For dårlig

— Det er ingen tvil. Norske kommuner er for dårlig på forvaltningen. Svært ofte sitter en travelt opptatt økonomisjef og passer pengesekken. Det blir dessverre ofte venstrehåndsarbeid. Denne oppgaven blir nedprioritert i kampen om å rekke alle dagens oppgaver.

Pengene passer ikke seg selv, men krever kontinuerlig daglig oppfølging, fastslår Gunnar Olseth og Kenneth Christoffersen. Begge to er partnere i firmaet de arbeider for.

Et forholdsvis nytt område for Capital Asset Management ASA er forvaltning av gjeld. Her forvalter selskapet i dag en halv milliard kroner. De er i dag tre ansatte, men ser muligheter for å øke bemanningen neste år.