En undersøkelse NRK har foretatt blant 330 av landets kommuner viser at milliardene som ble gitt av regjeringen i ekstraoverføringer til kommunene, ikke kommer de aller fattigste til gode.

— Jeg synes det er tragisk. Vi har fått en ny regjering som har utløst en forventning om at de fattigste husholdningene i Norge skulle få det bedre, men nå vil kanskje så mange som 150.000 sosialhjelpsmottakere få det verre neste år. De vil få mindre til å kjøpe klær, mat, sko og alt det de trenger, sier Leiv Mørkved i Velferdsalliansen.

Bare én av ti kommuner holder løftene fra Soria Moria-erklæringen om å heve sosialhjelpssatsene reelt i forhold til i fjor