Hun mener det er viktig at bransjen selv tar opp forurensningssituasjonen, ikke minst for å beholde troverdighet og marked.

– Som folk flest er også turistene blitt mer bevisst skadelige utslipp og forurensning. Da er det også i næringens interesse å bidra til et godt klima hvis de ønsker å beholde posisjonen sin, sier Iversen.

Hun er helt klar på at Bergen kommune må gjøre sitt i denne saken.

– Bergen er en viktig cruiseskipsby og vi som kommune må forplikte oss til å klargjøre hvordan vi skal håndtere den ventede sterke veksten i cruiseskipsanløp i Bergen. Vi er innstilt på å lage en handlingsplan på dette området, sier Iversen.

Hun har allerede tatt opp saken med byrådsleder Monica Meland, og det er full enighet om at kommune må stille opp for å bidra til løsning av problemene.