Sentralstyret i KS mener det finnes tilstrekkelig dokumentasjon på skadevirkningene av de radioaktive utslippene til havområdene, og at føre/var-prinsippet derfor bør legges til grunn i arbeidet.

— Vi finner det lite hensiktsmessig at man i denne saken diskuterer radioaktive toleransegrenser. Vi kan prinsipielt ikke akseptere disse radioaktive utslippene til havområdene, heter det i vedtaket fra sentralstyret i KS.

Kommunenes Sentralforbund gir full støtte til regjeringens arbeid for å få britiske myndigheter til å stanse utslippene av det radioaktive stoffet technetium. Stoffet har en halveringstid på 213.000 år. Det er målt stadig kraftig økte strålenivåer langs norskekysten og helt opp til Svalbard.