— Gjennom vårt arbeid mener vi at vi kan komme med innspill slik at vi kan unngå rømninger i fremtiden, sier kommisjonens leder Lars Andre Dahle.

Torsdag og fredag møttes kommisjonen i Florø til sitt første arbeidsmøte. Møtet inkluderte besøk på oppdrettsanlegg og gjennomgang av rapporter om samtlige rømninger som har skjedd siden kommisjonen ble stiftet tidligere i år.

Hittil i år har det rømt cirka 700.000 laks og -ørret fra norske oppdrettsanlegg.

— Vi har hatt mange saker og flere enn hva vi hadde forventet, sier Dahle.

Havarikommisjon mønster

Rømningskommisjonen er opprettet delvis etter mønster av Havarikommisjonen som kartlegger flyulykker.

Kommisjonen skal kartlegge årsaker, systematisere kunnskap og foreslå endringer for å motvirke ny rømninger.

— Vi skal ikke bidra til å bestemme skyld eller uskyld, sier Dahle.

Kommisjonslederen sier det er for tidlig å være konkret på årsakene til rømningene som har skjedd. Rapportene viser at det er flere og ulike forhold som må kartlegges nærmere, fra feil på utstyr, via feil i krav som stilles til sikkerhet og til feil som skjer under transport av fisk.

Bred bakgrunn

Dahle selv er marinteknisk sivilingeniør. Han har jobbet i Marintek i Trondheim i 18 år. Der bygget han opp Marinteks avdeling for havbruksteknologi. Han har erfaring som cobia-oppdretter i Malaysia og har siden 2003 sittet i Norges forskningsråd.

Kommisjonen har en bred bakgrunn, fra oppdrettere, via teknikk-kyndige til miljøvernere og medlemmer som jobber med etiske spørsmål.

Kommisjonsmedlem og oppdretter Elin Tveit Sveen tror den varierte bakgrunnen til kommisjonsmedlemmene er en stor fordel.

— Man har personer med ulik bakgrunn som i fellesskap kan oppdage ting som man ikke har sett før, sier Tveit Sveen.

Grundig arbeid

Kommisjonsleder Dahle er omhyggelig med å understreke at kommisjonen bare så vidt har begynt sitt arbeid. Konklusjoner om årsaker og forslag til løsninger kommer senere.

Men han lover grundig arbeid. Når et forslag legges på bordet skal det være så godt faglig begrunnet at det er verdt å lytte til.

Han lover også åpenhet. Kommisjonen kommer til å få laget en egen hjemmeside, der alle offentlige dokumenter om kommisjonens arbeid blir lagt ut.