I tillegg kan det bli aktuelt for regjeringen å komme med en egen stortingsmelding om personvern.

Forslaget om å nedsette en personvernkommisjon vil trolig bli fremmet i en stortingsmelding om IT-politikk i høst. Det er fornyingsminister Heidi Grande Røys som har ansvaret for denne. Kilder i regjeringen sier at Grande Røys ønsker en slik kommisjon, men at det er et samlet regjeringskollegium som vil ta en endelig beslutning.

Det var Venstre som på Stortinget i mars foreslo en slik kommisjon etter at Bergens Tidende i en serie artikler belyste Norges satsing på romfartsteknologi, og de utfordringer dette skaper for personvernet.

Satellitter og overvåking

Sentralt står satellittsystemet Galileo, EUs omfattende planer for utnyttelse av teknologien og bilindustrien. Datatilsynet har advart om at det nye regelverket og teknologien, som er på full fart inn i Norge, vil innebære de mest inngripende tiltakene mot personvernet i tilsynets 26-årige historie.

Regjeringen har skrevet under en intensjonsavtale med EU. Regjeringen er positiv til installering av satellitt— og mobilkommunikasjon i alle nye biler fra september 2009.

Opposisjonen på Stortinget har tatt opp utfordringene for personvernet på flere ulike måter.

Ber om stortingsmelding

Venstres Lars Sponheim og Borghild Tenden ber i et representantforslag om at regjeringen kommer med en stortingsmelding, det samme ønsker Frp. Høyre og Frp har stilt flere spørsmål til regjeringen.

Venstres forslag vil bli behandlet av transportkomiteen på Stortinget. I forslaget ber de regjeringen om å foreta en bred gjennomgang av personvernet på samferdselssektoren. De viser til en kjede av saker som er på gang, og at «de nye tiltakene i samferdselssektoren er nok et skritt i retning av overvåkingssamfunnet».

I går ble både samferdselsminister Liv Signe Navarsete og fornyingsminister Heidi Grande Røys avkrevd svar om overvåkingen og personvernet i Stortingets spørretime.

Åpne for nye runder

Frps Arne Sortevik spurte Navarsete om hvordan hun vil informere Stortinget om personvernsakene. Navarsete svarte at personvernet vil bli grundig behandlet i et EU-direktiv som Stortinget vil få til behandling i høst.

Etter møtet sa Navarsete at Datatilsynet påpeker noen viktige ting. Hun sier at reaksjonene på den nye teknologien ikke er overdrevet og mener at folk er opptatt av dette.

Sortevik mente regjeringen bør komme med en stortingsmelding, og Høyres André Oktay Dahl spurte fornyingsministeren om hun ville komme med en stortingsmelding om personvern. Det utelukker ikke Heidi Grande Røys.

fakta overvåking

  • Europa er i ferd med å etablere et eget posisjoneringssystem basert på satellitter – kalt Galileo. Det skal supplere USAs GPS-system.
  • EU har foreslått at alle nye biler skal utstyres med satellittkommunikasjon fra 2009.
  • Systemet kan også brukes til overvåking av personer. Det jobbes med elektroniske førerhunder for blinde, elektroniske fotlenker på kriminelle og kronisk syke som Alzheimer-pasienter.
STØTTER OPPOSISJONEN: Fornyingsminister Heidi Grande Røys sier seg helt enig i opposisjonens uttalte ønske om en bred gjennomgang av og grundig debatt om personvernet, i lys av den nye teknologiens raske fremskritt. ARKIVFOTO: HÅVARD BJELLAND
Bergens Tidende