– Jeg kan bekrefte at vi får en lang rekke henvendelser fra utleiere. Det har vært en økning i slike henvendelser, både på lengre og kortere utleieforhold, sier politiførstebetjent Harald Bøhler i Oslo politidistrikt til Dagbladet.

Han er prosjektleder ved Stopp-prosjektet, som er Oslo-politiets spesialgruppe mot menneskehandel.

Ifølge norsk lov kan huseieren blir dømt etter hallikparagrafen hvis man leier ut til prostitusjon, men eieren kan få hjelp av politi eller namsmann til å kaste ut leietakere.

Utleiere har blitt tiltalt flere ganger etter at utleie til prostitusjonsvirksomhet ble inkludert i hallikparagrafen i 1995, opplyser Mary-Len Skilbrei ved Fafo. Hun leder to store forskningsprosjekter om emnet.

– Utleierne er nok engstelige av slike grunner, noe som kan bety at prostituerte har problemer med å få leie leiligheter eller at de raskt blir kastet ut. Det er vanskelig å jobbe inne nå, vanskeligere enn før, og mange av kvinnene som pleier å jobbe inne, i hovedsak de norske og østeuropeiske, reiser rundt omkring i stedet, sier Skilbrei.

Mer reisevirksomhet åpner for flere tilfeller av korttidsleie.

– Prostitusjonsarenaen er som et ferskvaremarked hvor inntjeningen i stor grad ser ut til å være avhengig av evnen til å skaffe nye varer, altså nye damer, sier Bøhler i Oslo-politiet.