Debatt uten luft

— Jeg skjønner at Thorbjørn Jagland må tenke på helsen og respekterer avgjørelsen hans. Med dette er luften ute av debatten om delt lederskap og Jens Stoltenberg må overta, sier Ranveig Frøiland, stortingsrepresentant og fylkesleder i Hordaland Ap.

- Helt åpent

— Valgkomiteen i partiet står nå helt fritt. Det finnes ingen erklærte kandidater og en kan starte jobben med blanke ark. -Jens Stoltenberg må på selvstendig grunnlag ta stilling til hva han ønsker. For partiet er det viktig med en åpen demokratisk prosess frem mot landsmøtet, sier Marit Nybakk, stortingsrepresentant Oslo.

- Bred støtte til Jens

— Jeg forutsetter nå at Jens Stoltenberg får bred støtte i partiet. Vi er i en ny situasjon og det er kun en kandidat til jobben, sier leder i Oslo Ap, Bjørgulv Froyn.

- Overrasket

— Dette kom litt overraskende. Men jeg har tidligere sagt at det i vår medieverden er riktig med bare en leder. Når Jagland ikke stiller til gjenvalg er det helt naturlig at Jens Stoltenberg overtar. Det vil ikke være riktig å begynne å lete etter noen andre, sier byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen.

- Bredde i partiledelsen

— Jeg respekterer at Jagland har gjort sitt valg, men den åpne debatten om lederskap må fortsette, selv om det er nokså åpenbart at Jens Stoltenberg overtar. Det viktigste blir kanskje å sette samme en ledelse som er bredt sammensatt og representerer de ulike fløyene i partiet, sier Eva Kristin Hansen, AUF-leder.

Tid til å fordøye

— Jeg vil ikke spekulere i om hva som nå skjer, før jeg har fått fordøyd dette. Dette partiet er spekket med gode tillitsvalgte, hvis det viser seg at en skulle ha behov for det, sier Kjell Bjørndalen, Fellesforbundet.

Politikk er problemet

— Jeg synes dette er veldig trist. Jagland er en av Norges fremste politikere og den beste utenrikspolitiker vi har. Jeg synes ikke han har fått den behandling han fortjener i forhold til hva han har tilført norsk politikk. Får håpe ønsket hans om at det nå blir ro faktisk skjer, selv om jeg ikke tror partiet har løst noe med dette. Arbeiderpartiets problem handler om politikk, ikke om personer, sier Sigurd Grytten, leder Bergen Arbeiderparti.

GA OPP: - Jeg må som partiets leder ta ansvar for å få partiet ut av en ødeleggende partistrid, sa Thorbjørn Jagland da han i går kastet inn håndkleet etter 10 år som leder i Arbeiderpartiet.