Erklæringen betyr at det er gitt grønt lys for forhandlingern om en ny klimaavtale i København i 2009.

Verden har trolig aldri opplevd en mer dramatisk og følelsesladet forhandlinginnspurt på en internasjonal konferanse enn det som i ettermiddag utspilte seg på Bali.

Dramaet toppet seg da lederen for FNs klimasekretariet Yvo de Boer brøt sammen på podiet og måtte forlate scenen.

Ingen er uberørt

Stemningen i plenumssalen har skiftet mellom sterke bishagsytringder, stående ovasjoner, gråt og latter nærmest fra minutt til minutt.

Ingen som har fulgt dette dramaet på nært hold er uberørt over det de har vært vitne til. Stemningen har til tider vært så fortettet og dramatisk at en Hollywood-regissør kunne ikke gjort det bedre.

Etter at flere konflikter var ryddet av veien i løpet av natten og formiddagen, først mellom EU og USA, deretter mellom I-landene og U-landene, dukket det plutselig opp et nytt hinder midt under plenumssamtalene.

Fra fyrop til ovasjoner

I et innlegg distanserte USAs delegasjon seg meget overraskende fra et endringsforslag fra Costa Rica, noe som straks låste forhandlingene igjen og utløste sterke mishagsytringer og fyrop.

Da USA etter en tenkepause sa seg villig til å trekke sine innvendinger ville jubelen nesten ingen enda ta. Den amerikanske delegasjonen fikk stående ovasjoner for sin snuoperasjon.

USA og EU ble i natt enige om å fjerne avsnittet om utslippskutt på 25 til 40 prosent i 2020 og 50 prosent i 2050 sammenlignet med 1990 og istedet plassere dette i en fotnote til avtalen.

Uenigheten i formiddag mellom industrilandene og ulandene gjaldt forskjell i syn om overføring av teknologi og penger.

Tidligere på dagen har utsendingene fra de 192 deltagerlandene vært vitne til både en høylydt krangel for åpen mikrofon mellom Kina og konferanseledelsen, kollaps på podiet av lederen for FNs klimasekretariet Yvo de Boer og sterke appeller fra Indonesias president og FNs generalsekretær om å komme til enighet.

Krangel for åpen scene

Det var da delegatene ved ellevetiden samlet seg for andre gang, at det kom til krangel for åpen scene mellom sekretariatsledelsen og delegatene fra Kina.

Kinas delegasjon ba om en kommentar til at plenum var innkalt uten at alle deltagerlandene offisielt hadde sagt de var enige om sluttdokumentet.

Da presidenten, etter å ha lyttet til innlegget fra Kina , insisterte på å få vite "hvor mange minutter" G77 trengte til sine avsluttende vurderinger, brøt lurvelevenet løs.

I en opphetet ordveksling beskyldte Kinas forhandlingsleder presidenten for klimakonferansen for å ha begynt plenumssamtalene på nytt med vilje for å legge press på Kina og India, selv om han visste at de to landene ikke hadde drøftet ferdig ordlyden i sluttavtalen.

Forlangte unnskyldning

Kinas forhandlingsleder forlangte meget opphisset en unnskyldning for presidentens handlemåte.

Da delegatene samlet seg neste gang ved 13-tiden innledet Indonesias miljøvernminister Rachmat Witoelar med å be om unnskyldning for de misforståelsene han var skyld i.

Kinas forhandlingsleder var likevel ikke helt fornøyd og spurte om hvorfor delegatene var blitt innkalt mens det fortsatt var uenighet hos enkelte deltagerland.

De Boer brøt sammen

Lederen for FNs klimasekretariet Yvo de Boer klarte knapt å snakke da han forklarte at innkallingen berodde på en misforståelse om at alle land var enige i avtaleteksten. Han måtte ta flere pauser, holdt begge hender foran ansiktet og forlot umiddelbart podiet da han hadde forklart seg.

Han kom senere ikke tilbake under den siste plenumssamlingen.

BRØT SAMMEN: Lederen for FNs klimasekretariet, Yvo de Boer, brøt sammen på podiet i en dramatisk og følelsesladet forhandlinginnspurt.
SUPRI