En bil i akselerasjonsfeltet støtte sammen med et annet kjøretøy i hovedveien. En person skal ha fått lettere skader i kollisjonen.