Dermed går de imot ønsket til Norsk Lastebileier-Forbund (NLF).

Transportbedriftenes Landsforening (TL), Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og Yrkestrafikkforbundet (YTF) har i et felles brev til Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet argumentert for at kollektivfeltene må forbeholdes kollektivtrafikk med buss og taxi.

TL er en bransje— og arbeidsgiverforening med mer enn 150 medlemmer. NTF og YTF er fagorganisasjoner som til sammen organiserer mer enn 30.000 ansatte innen transportbransjen.

«Organisasjonene ser ingen grunn til å gi lastebilene tilgang til kollektiv- og sambruksfelt. Vår vurdering er at dette vil redusere kollektivtrafikkens framkommelighet i byene og på innfartsårene», heter det i brevet med overskriften «Vern av kollektivfeltet».

Bakgrunnen er at NLF i desember oppfordret Samferdselsdepartementet til å utrede hva som er mest effektiv bruk av kollektivfelt. Departementet ga Vegdirektoratet i oppdrag å vurdere om kollektivfeltene skal ha slik status bare visse tider av døgnet – og om lastebiler skal få kjøre i kollektivfeltene.