En samlet komité for miljø og samferdsel i Hordaland vedtok i går et opprop til regjeringen og Stortinget om å bevilge ekstra midler til kollektivtrafikken når revidert nasjonalbudsjett skal vedtas i juni.

Oppropet var ført i pennen av Aps Arne Jakobsen, som allerede har hatt kontakt om saken med sine partifeller i samferdselskomiteen.

ý Jeg har forståelse for kravet, men vi er ikke innstilt på å bruke mer penger i revidert nasjo-nalbudsjett enn det regjeringen har foreslått. Økt støtte til kollektivtrafikken må i tilfelle komme fra omprioriteringer, sier Oddbjørg Ausdal Starrfelt, Ap, til Bergens Tidende.

Foreslo 0

Kravet gjelder 100 millioner kroner til kollektivtrafikken i Bergen, Stavanger, Trondheim og Oslo. Det var 0 kroner i det fremlagte reviderte nasjonalbudsjettet som kom for to uker siden. Bare den pålagte rabattordningen for studenter og skoleelever var tilgodesett med 17 millioner kroner for hele landet.

Fylkesordfører Roald Bergsaker i Rogaland har allerede hengt seg på kravet om mer penger. I går kunngjorde fylkesordfører Arnt Frøseth i Sør-Trøndelag at de ble med. Akershus fylkes-kommune har også meldt seg på gjennom lederen for hovedut-valg for samferdsel, Jan Vevatne, som representerer samferdselsminister Torild Skogsholms eget parti, Venstre.

Bussfrie helger

Vevatne beskriver situasjonen for kollektivtrafikken i Akershus som katastrofal.

— Minstetaktsten ligger allerede på 24 kroner. I en kommune som Hurdal, nabo til Gardermoen, går siste buss før helgen klokken 17 fredag ettermiddag. Deretter finnes det ingen busser før mandag morgen. Får vi ikke mer penger, må det enda mer drastiske kutt til, om ikke takstene skal settes opp ytterligere. Men det fører jo bare til at enda færre tar bussen, sier Jan Vevatne til Bergens Tidende.

I Hordaland er minstetaksten på bussen 20 kroner, men den blir høyst sannsynlig hevet til 22 kroner fra 1. juli dersom resultatet fra revidert nasjonalbudsjett blir stående på 0.