— Slik overvåking kan bidra til å svekke den frie forskningen, mener Hans Ebbing, arbeids- og partikollega fra Sosialistisk Venstreparti.

Mappen avdekker flere registreringer som er knyttet til Hjellums virksomhet som samfunnsforsker ved Universitetet i Bergen. Blant annet gjelder det:

  • Ulovlig avlytting av Hjellums kontortelefon midt på 70-tallet. * Registrering av en avispolemikk om klasseanalyse mellom Hjellum og forskerkollegene Tom Colbjørnsen, Gudmund Hernes og Knud Knudsen. * Dokumentene bekrefter også at POT hadde kilder på Universitetet.

Dømmekraft ute av styring

  • Det er nesten utrolig at POT har brukt tiden slikt, sier professor Tom Colbjørnsen ved Norges Handelshøyskole.

Han peker på at i USA har den samfunnsvitenskapelige debatten om klasser vært ført med atskillig større tyngde uten at etterretningspolitiet har hevet så mye som øyenbryn.

— POTs dømmekraft må ha vært helt ute av styring når denne polemikken har havnet i Hjellums mappe, sier Colbjørnsen og legger til:

— På 70-tallet lo og harselerte vi av ml-erne da de påstod at de var overvåket. Vi mente de led av paranoia. Men når jeg nå forstår hva Hjellums mappe inneholder, er det åpenbart at de hadde rett.

Einar Berntzen, instituttbestyrer på Institutt for sammenliknende politikk som er Hjellums arbeidsplass, har ikke sett mappen. Han vil uttale seg generelt om overvåking.

— Forholdene som blir dokumentert kan bidra til å svekke etterretningens legitimitet. Det er bekymringsfullt, sier Berntzen.

Hans Ebbing peker blant annet på at mappen har registrert flere dokumenter som gjelder vitenskapelig arbeid.

- Virker som selvsensur

  • Hjellum har i alle år har stått for en kritisk orientert og engasjert samfunnsforskning, delvis i faglig opposisjon til hovedstrømmen innenfor statsvitenskapen.

— Frykten for at slik overvåking kan skje igjen, vil virker som selvsensur og kan bidra til å svekke den akademiske friheten, mener Ebbing. Ebbing hevder at faglig overvåking er ødeleggende for all kritisk forskning.

Han går ut fra at ledelsen ved Universitetet i Bergen vil ta initiativ til hindre at det samme skjer i fremtiden.