Kolberg sier det er flere og kompliserte årsaker til både oppgang og nedgang i partimålingene. Han tolker junimålingen slik at vet ikke-gruppen av velgerne er i vekst.

– Jeg er helt overbevist om at vi skal kunne mobilisere slik at vi vinner valget om 15 måneder. Og jeg tror ikke at dagsaktuelle spørsmål vil dominere den valgkampen som kommer, sier Kolberg til NTB.

Velferdsstaten

Ap har for lengst gjort Frp til sin hovedmotstander i det kommende valget. Både Kolberg og statsminister Jens Stoltenberg har sagt at kampen mot Frp handler om hvilken retning det norske samfunnet skal gå i årene som kommer.

– Jens Stoltenberg har sagt at valget blir en kamp om velferdsstaten. Frp vil for eksempel privatisere pensjonene til folk og skolevesenet. Det er en unorsk utvikling som vi vil sette et tungt søkelys på, sier Kolberg.

Partisekretæren sier at Ap og regjeringen nå må oppfylle løftene i Soria Moria-erklæringen. Og det er en prosess som regjeringen med tyngde er inne i for å oppnå, mener han.

– Men vi må sette resultatene av regjeringens arbeid inn i en sammenheng fordi kampen mot Frp nettopp handler om en samfunnsretning, sier Kolberg til NTB.

Mellom valgene

Parlamentarisk leder for SV, Inge Ryan, sier det er få regjeringspartier som skårer godt på partimålingene mellom valgene.

– Det så man jo også på oppslutningen om den forrige Bondevik-regjeringen som hadde lave oppslutningstall midt i regjeringsperioden, men så tok det seg opp igjen da valget sto for døra, sier Ryan til NTB.

Når valgene og alvoret nærmer seg, så følger folk sine tidligere lojaliteter selv om de i periodene mellom valgene ikke er helt fornøyd med den politikken som føres, mener lederen for SV på Stortinget.

Ryan sier også at det ikke er noe som tyder på at Frp og Høyre skal kunne stable et regjeringsalternativ på beina til kommende valg slik de rødgrønne partiene greide før siste valg ved dempe litt på egne kjepphester.

– Bare se på den enorme forskjellen det er mellom Frp og Høyre i landbrukspolitikken. Her står jo Høyre nærmere Senterpartiet enn Fremskrittspartiet, sier Ryan til NTB.