— Jeg synes det som skjedde er meget kritikkverdig. Selv om man har et kamera rundt halsen behøver man ikke å bruke det. Man er fortsatt bundet av etiske regler. Bilder av en rettsbetjent som har falt om har ingenting i offentligheten å gjøre. De respektive redaksjonene må sørge for at de fotografene som bidro til denne uheldige situasjonen får refs, sier generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold, til NTB.

Han er helt klar i sin kritikk av de aktuelle fotografene som klynget seg rundt rettsbetjenten og tok bilder da han falt om under Veronica Orderuds forklaring i Orderud-saken onsdag.

— De fotografene det gjelder har vist manglende dømmekraft. De må huske på at de ikke bare har rettigheter i en rettssal, men også plikter, fastslår Kokkvold. Han utelukker ikke at han kan komme til å bruke initiativretten han har som generalsekretær i NP til å bringe hendelsen inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Grov framtreden Odd Raaum førsteamanuensis ved Journalistutdanningen, Høgskolen i Oslo, er også kritisk til fotografenes oppførsel.

Raaum mener at de som tok bilder både viste dårlig folkeskikk og dårlig presseskikk.

— At en rettsbetjent faller om er ikke en nyhet etter en vanlig definisjon. Folk har ikke krav på bilder fra en slik hendelse. Man kan vel si at naturen har gått over opptuktelsen i denne situasjonen, sier Raaum.

Han karakteriserer pressefotografenes framtreden som grov, og mener det aktualiserer det revisjonsarbeidet av Vær Varsom Plakaten som er i gang.

— Atferd i felten er et sentralt punkt her. Slike hendelser som denne gjør jo dette temaet høyaktuelt, sier Raaum til NTB.

Kritiserer sine egne Også i fotografenes egne rekker vekker hendelsen oppsikt. Leder i Pressefotografenes Klubb (PK), Terje Bringedal, forstår at mange reagerer på fotografenes oppførsel i Frogner grendehus onsdag.

— Jeg ser ingen grunn til at man skal fotografere en rettsbetjent som har fått et epilepsianfall. Ingen pressefotograf ville brydd seg med å fotografere en vanlig person som får et slikt anfall på gata, sier Bringedal til NTB.

— Vi kan ikke ha det slik at vi sier «hei, der datt det en — ta bilde a´n!»

Etiske brudd Kokkvold er redd for et slike hendelser som den som utspant seg onsdag, gir vann på mølla til de kreftene som vil ha strengere regler for hvordan media kan opptre.

— Slike hendelser er rene invitasjoner til de kreftene som ønsker å innskrenke våre rettigheter. Hele åpenhetskulturen, og selvjustisordningen pressen har, blir truet når slike ting skjer, sier Kokkvold.

I likhet med Raaum viser Kokkvold til komiteen som jobber med en revisjon av Vær Varsom Plakaten.

— Disse har fastslått at presseskikken omfatter hele prosessen, fra innsamling til publisering. Fotografer må også fastholde seg til skrevne og uskrevne etikkregler, fastslår Kokkvold.

Verken Kokkvold, Raaum eller Bringedal var til stede i rettssalen. Deres kommentarer er basert på det de har hørt i mediene onsdag ettermiddag, og det NTB fortalte dem.

NTB