Tollerne gjorde det oppsiktsvekkende kokainbeslaget 20. august da en tyskregistrert bil ble stanset for rutinekontroll. Etter en gjennomgang av bilen, ble narkotikaen funnet i hjulbrønnen.

– Det er trist for alle parter når det smugles narkotika og folk har med seg barn, som blir overlatt til barnevernet. Med dette ser vi jo at det ikke finnes grenser for hva man gjør for å smugle narkotika inn i landet, sier Wenche Fredriksen, sjef for Tollregion Øst-Norge til NRK.

Beslaget er det nest største kokainbeslaget som er gjort på Svinesund i år.