Hamar-biskopen lanserte ideen da Kirkemøtet i går diskuterte hiv og aids. På samme måte som norske misjonærer har reist til Afrika i mange år, bør Kirken nå sende ut mennesker for å hjelpe og gi omsorg til aidssyke i utviklingsland, mener hun.

— Når Kirken diskuterer disse spørsmålene blir det så mange ord, og så lite handling. Derfor skulle jeg ønske Kirken heller kan bidra med et konkret tiltak direkte overfor mennesker som står i akutt fare for å dø av aids, sier biskop Rosemarie Køhn til Bergens Tidende.

Hun har selv ikke klare tanker om hvordan et slikt aids-korps bør organiseres. Men selv kan hun godt tenke seg å bruke en periode av livet sitt til å dra til Afrika som «aids-misjonær».

Konkret bidrag

— Her i Norge har vi et godt behandlingstilbud. Men i mange afrikanske land har man verken ressurser til å få frem livsviktige medisiner, eller gi forebyggende opplæring for å hindre at hivsmitten brer seg. Kan Den norske kirke bidra med diakoner, sykepleiere, lærere og for den saks skyld prester og biskoper for å gjøre en jobb for aids-syke, ville det være et konkret bidrag om setter handling bak de mange ordene vi bruker, sier Køhn.

Kondomer

Hiv/aids-debatten på Kirkemøtet bekreftet at det er stort flertall for at Den norske kirke må gjøre hiv og aids til en prioritert utfordring. Saken blir sluttbehandlet lørdag, da Kirkemøtet også avsluttes.

Komiteen, som har forberedt saken, går ikke inn for at Kirkemøtet skal uttale seg konkret om kondomer i sitt hiv/aids-vedtak. Men i merknadene som følger forslaget, heter det imidlertid at kondomer er en spesiell utfordring til Kirken, siden mange unge og voksne velger en seksuell praksis uten å beskytte seg. Den norske kirke er også enig i at kondomer er et viktig verktøy i kampen mot hiv, fordi kondomer beskytter mot smitteoverføring og dermed redder liv, heter det.

«AIDS-MISJONÆRER»: Biskop Rosemarie Køhn kan selv tenke seg å bruke en periode av livet sitt til å dra til Afrika som «aids-misjonær». <br/>ARKIVFOTO: HÅVARD BJELLAND