Etter en privat søndagsmiddag hjemme hos statsminister Kjell Magne Bondevik, skal Annan mandag delta på den internasjonale giverlandskonferansen for Sudan. Annan ankom Norge sammen med sin svenske kone Nane klokken 19.15. Senere søndag kveld dro paret til statsminister Kjell Magne Bondeviks bolig på Kolbotn utenfor Oslo, der de skulle delta i en privat middag. Mandag starter Annans offisielle program i Norge. Han skal sammen med dronning Sonja og de viktigste aktørene bak fredsavtalen for Sudan som ble inngått 9. januar i år, være til stede under åpningen av den internasjonale giverkonferansen i Oslo. Det offisielle Sudan er representert i Oslo ved førstevisepresident Ali Osman Taha og SPLMs leder John Garang. Rundt 60 land og internasjonale organisasjoner deltar på giverlandskonferansen som arrangeres av det norske utenriksdepartementet. Konferansen skal sikre oppfølgingen av fredsavtalen og hente inn bidrag både til den langsiktige gjenoppbyggingen og til akutte humanitære behov. Man regner med at det er behov for til sammen 2,6 milliarder dollar.

<b>SØNDAGSMIDDAG:</b> Statsminister Kjell Magne Bondevik tok imot FNs generalsekretær Kofi Annan og hans kone Nane til en privat middag hjemme hos seg selv på Kolbotn utenfor Oslo søndag. <br/>FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN /S CANPIX