Sigarettsneipen ble funnet i en av bilene som etter planen skulle ha vært brukt i forbindelse med ranet.

Kodzadziku har ifølge dommen forklart seg usant i retten. Han har forklart at han var i Stavanger i forbindelse med et narkotikasalg, men etter rettens syn er oppholdet i Stavanger ikke forenlig med overlevering av narkotika, som normalt ville ha tatt kort tid.

Kodzadziku har etter rettens mening oppholdt seg i Stavanger i 35 timer i forbindelse med ranet. De 18 mest kritiske timene har han nektet å uttale seg om. Disse timene er sammenfallende med tidsperioden for NOKAS-ranet.

I motsetning til de øvrige dømte, har Kodzadziku bare vært i Stavanger denne ene gangen. Men ifølge retten er det en rekke tilknytningspunkter til NOKAS-miljøet.

I den utbrente lastebilen er det også funnet merkelapper fra bager kjøpt i Sverige, og etter rettens mening er det god grunn til å tro at Ikmet Kodzadziku hadde kjøpt.