Knut Myrstad ble født i Selje 2. desember 1913 og gift med Klara F. Berstad. Fra 1965 til 1977 var han stortingsrepresentant fra Kristelig Folkeparti, Sogn og Fjordane.

På Stortinget var han først medlem av Protokollkomiteen, og de siste åtte årene var han medlem av Landbrukskomiteen. Han var delegert til generalforsamlingen i FN høsten 1969, og var medlem av Stortingets gruppe i Den interparlamentariske union. Myrstad var også medlem i utvalget av 1971 som utredet spørsmål om stat og kirke. 1973-75 var han medlem i landsstyret og varamann til sentralstyret i KrF.

På 1960-tallet var Knut Myrstad medlem og formann i Selje skolestyre og formann i Selje barnevernsnemnd. Som pensjonist var han mye brukt som taler og foreleser på eldrekurs. Siden 1990 har Knut Myrstad og kona bodd i Volda.

NTB