JAN I. ELIASSENjan.eliassen@bt.no Det var virksomheten i Bara Eiendommer som trakk ned gruppens resultater. Leieinntektene sank fra 32,6 til 30,1 millioner kroner.Knut L. Galtung Døsvig forklarer situasjonen slik: Telegrafen et tungt løft — Vi er i full gang med å rehabilitere Telegrafbygningen. Dette arbeidet beløper seg alene til rundt 50 millioner kroner. Dette prosjektet og andre rehabiliteringsprosjekter setter tydelige spor i regnskapet. Vi har store kostnader, men ingen eller få inntekter mens arbeidet pågår. Slik vil det også bli i 2001. I tillegg er vi i gang med andre rehabiliteringsprosjekter. Dessuten har vi solgt eiendommer, bl.a. Kløverhuset.Bara Eiendommer AS kom ut av 2000 med et minus på 8,5 millioner kroner.Av store ting i Bara-sammenheng i fjor, i tillegg til rehabiliteringsarbeidene, var kjøpet av Strandgaten 9 og nybygg for Dolly Dimples på Minde. Store eiendomskjøp Flere områder mellom Fabrikkgaten og Solheimsviken ble kjøpt opp. Eiendomsselskapet Trengereid Fabrikker AS med 9200 kvadratmeter under tak og 13 mål arealer i friluft var det største løftet. Overtagelsen skjer med regnskapsmessig virkning fra 1. januar i år.Bara Eiendommer AS har nå økt sin aksjekapital fra 40 til 100 millioner kroner gjennom en rettet kapitalutvidelse mot moderselskapet.Omsetningen i bevertningsdelen av BaraGruppen økte fra 127,4 til 137,3 millioner kroner. Det økonomiske resultatet før skatt økte fra fem til ni millioner kroner. Da er regnskapet belastet med start- og avviklingskostnader knyttet til tre nye Dolly Dimles-restauranter og nedleggelse av en. Underskudd i fiskemat Fiskematsatsingen i Tre Søstre AS økte omsetningen fra 19,8 til 22,9 millioner kroner. Resultatet ble minus 1,3 millioner, mot minus 0,1 millioner året før. Dette må sees i sammenheng med store investeringer i nye produksjonslokaler.Salget av Geilo Hotell til Norlandia-gruppen ga en regnskapsmessig gevinst på 1,9 millionerkroner, og representerer bortfall av en omsetning på vel 15 millioner kroner.