Nå er den hardtsparkende kvinnen dømt til betinget fengsel i 45 dager for ballesparket. Hun må i tillegg til en bot på 5.000 kroner betale 12.000 kroner i erstatning til ekskjæresten i 30-årene, skriver Adresseavisen.

Mannen ble operert og trengte psykologhjelp etter den smertefulle opplevelsen, som skjedde i juni 2005.

Kvinnen og kjæresten var ute på byen. Etter byturen ville kvinnen dra på nachspiel, men dette ønsket ikke kjæresten. Han ville heller dra hjem til henne.

Det hele endte med at mannen gjorde slutt på forholdet, og ba om å få nøklene til 31-åringens leilighet for å hente tingene sine. Dette ville ikke kvinnen. Retten legger til grunn at mannen da forsøkte å bryte nøklene ut av 31-åringens hånd. Det var da kvinnen satte kneet i skrittet hans.

Ifølge dommen er sprukken testikkel en sjelden konsekvens av spark med kne. Retten har derfor kommet fram til at det ikke er bevist utenfor enhver rimelig tvil at kvinnen forutså denne skaden da hun plantet kneet i ekskjærestens skritt. Hun blir derfor dømt for legemsfornærmelse, men ikke for legemsbeskadigelse, som kvinnen var tiltalt for.

Kvinnen ble også dømt til å betale saksomkostninger på 3.000 kroner.