Både tidligere kirkegårdsansatte og besøkende på kirkegårder bekrefter overfor Aftenposten at de kjenner til tilfeller av at kister knuses før graven fylles igjen med jord.

– Jeg har vært med på det mange ganger, forteller en tidligere kirkegårdsarbeider i Telemark. Verken han eller andre kirkegårdsansatte ønsker å stå fram med navn. Nåværende og tidligere ansatte ved norske kirkegårder forteller at kisteknusing skjer etter at det er fylt to-tre skuffer med jord over kisten. Deretter brukes flatsiden på grabben til gravemaskinen til å presse kisten ned slik at den knuses.

— Likskjending

Kirkegårdskonsulent Helge Klingberg i Kultur- og kirkedepartementet er også kjent med praksisen. Han mener knusingen kan beskrives som likskjending.

– Det er ikke utbredt, men ved enkelte kirkegårder er det blitt tradisjon å gjøre det på denne måten, forteller Klingberg.

Bakgrunnen for praksisen har vært å hindre søkk og nedsynkinger i plenen. Ved å knuse kistelokket slipper man å etterfylle med jord oppå gravene når kistelokket etter en tid gir etter for jordmassene.

Vil stoppe knusingen

Nå vil avdelingssjef Øystein Dahle i Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) sette en stopper for praksisen. Han varsler nå et rundskriv til alle landets kirkelige fellesråd, med anmodning om å undersøke om slik knusing skjer og i så fall sørge for at det opphører.

Hva synes du om praksisen? Si din mening i kommentarfeltet under.