Forskere ved Frischsenteret har gjennomført en undersøkelse av bruken av egenmeldinger i et stort norsk konsern med over 700 ansatte. I undersøkelsen går det fram at svært få arbeidstakere tar seg fri mer enn tre dager i strekk med full lønn, skriver Aftenposten.

Det er også en stor andel som overhodet ikke har egenmeldt sykefravær i løpet av et helt år, og så godt som ingen bruker opp kvoten på 24 dager i året.

Bruken av egenmeldinger er heller ikke høyere på mandager og fredager enn ellers i uka. De som har egenmeldt fravær kommer også på jobb lenge før de må. Men kvinner bruker egenmeldinger oftere enn menn.

– Det er overraskende at vi ikke finner noen indikasjoner på misbruk av egenmeldingsordningen, sier forsker Simen Markussen til Aftenposten.

Han understreker at man skal være forsiktig med å generalisere ut fra en undersøkelse av én virksomhet, men påpeker at funnene stemmer godt overens med andre undersøkelser av sykefravær.

Studien er gjengitt i en artikkel i siste utgave av tidsskriftet "Søkelys på arbeidslivet.