Helsetilsynet i Oslo og Akershus mener ambulansepersonellet som etterlot hardt skadde Ali Farah i Sofienbergparken 6. august i år, ikke fulgte plikten til å yte øyeblikkelig hjelp.

Tilsynet mener også at de to ambulansearbeiderne hadde «en klart diskriminerende oppførsel, som kan forstås med rasistiske overtoner».

– Personellets handling var et markant avvik fra faglig standard, sa fylkeslege i Oslo og Akershus, Petter Schou, da han presenterte tilsynssaken på en pressekonferanse onsdag.

Helsetilsynet i Oslo og Akershus ber nå Statens helsetilsyn vurdere om det skal begjæres påtale mot de to ambulansearbeiderne.

Fornøyd

Ali Farahs samboer, Kohinoor Nordberg, var selv til stede da rapporten ble lagt fram i Oslo. Etterpå trakk hun et lettelsens sukk.

– Jeg er veldig fornøyd med å ha fått medhold i at ambulansepersonellet har opptrådt på en udugelig måte. Jeg er også fornøyd med at det slås fast at de utsagnene som sjåførene kom med, kan oppfattes som diskriminerende, sa hun.

Hun varslet samtidig søksmål mot de to ambulansearbeiderne.

Systemsvikt

Helsetilsynet retter ikke bare kritikk mot de to ambulansearbeiderne som rykket ut til Sofienbergparken, men også mot Ullevål universitetssykehus.

Tilsynet mener «det foreligger tegn på alvorlig systemsvikt» når det gjelder sykehusets prosedyrer, holdningsskapende arbeid og kommunikasjon innenfor ambulansetjenesten.

Fylkeslege Schou tror ikke Ullevål har tatt inn over seg hvilken hard og brutal hverdag ambulansepersonellet lever med, og at man har latt det utvikle seg en usunn «subkultur» blant de ansatte i tjenesten.