Dommen falt i Stavanger tingrett fredag. Statoil nektet 68-åringen å fortsette, og har hevdet at alle ansatte må forholde seg til en pensjonsgrense på 67 år, skriver Aftenbladet.no.

Men tingretten fastslår at Statoil ikke kan praktisere en særaldersgrense som innebærer at selskapets landbaserte medarbeidere må slutte når de fyller 67 år. Dommerne slår fast at denne typen særaldersgrense i dette tilfellet strider mot dagens forbud mot aldersdiskriminering i arbeidslivet.

«Det vises for eksempel til aktiv seniorpolitikk og tilrettelegging av arbeidsforholdene. Bedriften har selv ved vedtak i sine interne organer og ved den avtale som er inngått om et inkluderende arbeidsliv, forpliktet seg å tilrettelegge arbeidsvilkårene for sine seniorarbeidstakere», heter det i den enstemmige dommen.

Dommen er knusende for Statoil, som verken har fått medhold i sin prinsipale eller sin subsidiære påstand – og dømmes dessuten til å betale mannens saksomkostninger på totalt 125.000 kroner, samt sine egne saksomkostninger.