RUNE VALDERHAUG rune.valderhaug@bergens-tidende.no

Betydelige svakheter, sier stortingskomiteen. Bakgrunnen for kritikken er at Riksrevisjonen, under et bokettersyn i 1998, avdekket at selskapet City Park, som drev parkeringsanlegget på Flesland, over en femårsperiode foretok i alt 21 ulovlige bankuttak fra en konto som Luftfartsverkets region i Hordaland/Sogn og Fjordane disponerte i Bergensbanken. Totalt ble det tatt ut vel en million kroner uten at flyplassledelsen oppdaget det. I tillegg er det gjort åtte ureglementerte innskudd på City Parks egen konto for myntpåfyll fra parkeringsautomatene. Det ble dessuten avdekket at City Park trolig har fått for mye utbetalt i flere månedsoppgjør fra Luftfartsverket på Flesland.

Drev uten anbud På toppen av økonomirotet, viste det seg også at City Park, som drev parkeringsanlegget fra det ble åpnet i 1993 til i fjor høst, fikk fornyet sin kontrakt uten at det ble sendt ut anbudskonkurranser, slik reglene krever. Også dette slo Riksrevisjonen kraftig ned på. Avsløringene skjedde i forbindelse med et bokettersyn på Flesland i august 1998. Nå har Stortingets kontroll— og konstitusjonskomité behandlet Riksrevisjonens rapport og slutter seg til den knusende kritikken mot økonomirutinene og internkontrollen i forhold til parkeringsdriften på Flesland. Stortingskomiteen forutsetter også at det blir etablert rutiner for å hindre gjentakelse.

Svært alvorlig Dette betyr i klartekst at man seg svært alvorlig på saken. Det er funnet betydelige svakheter og mangler ved rutiner og internkontroll, hevder komiteen. City Park blir ikke beskyldt for å ha gjort noe kriminelt eller opptrådt i vinnings hensikt. Kritikken blir ensidig rettet mot Luftfartsverkets egne rutiner og internkontroll på Flesland. City Park har for lengst betalt tilbake pengene. Ifølge konsernkontroller i Luftfartsverket, Arvid Møll, har man nå ryddet opp i de kritikkverdige forholdene på Flesland.

Nye rutiner - Vi har tatt denne saken svært alvorlig. Sammen med et eksternt revisorfirma har vi laget nye rutiner som skal hindre gjentakelser. Vi kommer i tiden fremover til å foreta hyppige kontroller for å sikre oss at disse rutinene virkelig fungerer, sier Møll til Bergens Tidende.