Bybanen trenger tolv vogner for å betjene trafikken mellom Starvhusgaten og Nesttun. Dersom Bybanen forlenges til Lagunen, må fire ekstra vognsett kjøpes inn. Bombardier, Alstom og Stadler konkurrerer nå om kontrakten.

— De tre selskapene har alle levert tilbud som nå gjennomgås grundig av innleide konsulenter. Innen påske regner vi med å undertegne en intensjonsavtale med en av dem, sier prosjektdirektør for Bybanen, Rune Haugsdal.

For holde Bybanekontorets og Bergen kommunes timeplan, må leveringen av vognsettene starte senest i mai 2009.

Prøvekjøringen av banen vil starte høsten samme år, men passasjertrafikk blir det ikke før i 2010.

Haugsdal opplyser at det ikke er store forskjeller mellom de tre tilbudene, som bare omfatter vognmateriellet.

Annet nødvendig tilbehør, som verksteder og vognstall, kommer inn under investeringene i infrastruktur, altså kjøreveien.

— Når det gjelder opplæring og trening for vognførerne, så vil dette påligge det selskapet som skal drifte Bybanen, sier Rune Haugsdal.

Han opplyser at Bybanekontoret og representanter for Bergen kommune har besøkt alle de tre aktuelle leverandørene. Alle tre har hatt folk i Bergen for å orientere seg om forholdene.

Men før lenge før vognene er på plass starter byggingen av selve banen. Og allerede til våren får Bybanen sitt første offer, når bygget hvor det populære spisestedet Pastasentralen holder til skal rives.

Arbeidet med selve kjøreveien starter i Strømmen, hvor det skal bygger en ny bro. Ifølge Haugsdal blir 110 eiendommer berørt av byggingen mellom Bergen sentrum og Nesttun, enten permanent eller midlertidig.

— Vi legger stor vekt på å gi alle som berøres så god og rettferdig behandling som mulig. Det Bybanen ikke trenger, er en rad med konflikter gående langs skinnene. Tross alt er det fremtidige kunder det er snakk om, sier Haugsdal